• Эрхлэн гаргасан огноо: 2008
 • ISBN код: 978-99929-0-480-0
 • Хуудасны тоо: 544
ISBN-10: 2246859239
ISBN-13: 978-2246859239
Pages: 300
 • Эрхлэн гаргасан огноо: 2017
 • ISBN код: 978-99978-1-869-0
 • Хуудасны тоо: 680
 • Эрхлэн гаргасан огноо: 2017
 • ISBN код: 000-00000-000-0-0
 • Хуудасны тоо: 000
 • Эрхлэн гаргасан огноо: 2015
 • ISBN код: 978-99962-4-356-1
 • Хуудасны тоо: 264
 • Эрхлэн гаргасан огноо: 2012
 • ISBN код: 978-99962-4-127-7
 • Хуудасны тоо: 284
 • Эрхлэн гаргасан огноо: 2011
 • Хуудасны тоо: 183
 • Эрхлэн гаргасан огноо: 2011
 • Хуудасны тоо: 259
 • Эрхлэн гаргасан огноо: 2010
 • ISBN код: 978-99962-814-5-7
 • Хуудасны тоо: 272
 • Эрхлэн гаргасан огноо: 2008
 • ISBN код: 978-99929-0-267-7
 • Хуудасны тоо: 193